Doelstelling

Stichting COMBO is de uitvoeringsorganisatie voor de jongerenverenigingen LAKS en JOB.  COMBO:

  • stimuleert jongerenparticipatie onder VO-scholieren en MBO-studenten
  • voert het beleid van de jongerenorganisaties uit en ondersteunt de door hen ondernomen activiteiten;
  • bevordert de samenwerking tussen LAKS en JOB;
  • bewaakt de financiële en organisatorische continuïteit van de beide jongerenverenigingen;
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan LAKS en JOB.

Visie

De jongerenverenigingen LAKS en JOB streven naar inhoudelijke inbreng van jongeren uit voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs op relevant onderwijsbeleid. De jongeren worden hierin ondersteund door medewerkers. Deze medewerkers zijn in dienst bij stichting COMBO.

COMBO kiest nadrukkelijk voor inhoudelijke zeggenschap van de jongeren, op voorwaarde dat zij binnen het bestuurlijk vastgelegde begrotingsbudget en de doelstellingen van hun verenigingen blijven. Stichting COMBO staat voor het principe dat jongeren leidend zijn; medewerkers geven gevraagd en ongevraagd advies, maar zijn volgend. Een medewerker werkt in beginsel niet aan het professionaliseren van de organisatie, maar aan het floreren van de bovenstaande visie op jongerenparticipatie. Medewerkers laten zeggenschap over de inhoudelijke resultaten los ten gunste van het nemen van verantwoordelijkheid voor het proces om te komen tot optimale jongerenparticipatie.

Benieuwd naar de inhoudelijke zaken waar wij ons mee bezig houden? Kijk dan op de website van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), en de website van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOBmbo).

Jaarrekeningen

2019 Jaarrekening Combo

2019 Jaarrekening LAKS

2019 Jaarrekening JOB

2018 Jaarrekening Combo

2018 Jaarrekening LAKS

2018 Jaarrekening JOB

2017 Jaarrekening Combo

2017 Jaarrekening LAKS

2017 Jaarrekening JOB 

2016 Jaarrekening Combo

2016 Jaarrekening LAKS

2016 Jaarrekening JOB

2015 Jaarrekening COMBO

2015 Jaarrekening LAKS 

2015 Jaarrekening JOB 

2014 Jaarrekening COMBO

2014 Jaarrekening LAKS

2014 Jaarrekening JOB 

2013 Jaarrekening COMBO

2013 Jaarrekening LAKS 

2013 Jaarrekening JOB