Stichting COMBO heeft een bestuur dat bestaat uit drie externe bestuursleden en de voorzitters en penningmeesters van de besturen van LAKS en JOB. De drie externe bestuurders zijn professionals uit het onderwijsveld en hebben ruime ervaring op het gebied van bijvoorbeeld jongerenparticipatie, onderwijs en financiën. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Mohamed Mohandis (projectleider Public Affairs en strategisch adviseur voor mboRijnland, gemeenteraadslid, en ex-kamerlid) – voorzitter
  • Berni Drop (rector bestuurder Montessori College Nijmegen) – penningmeester
  • Sarien Shkolnik (vice-voorzitter van het College van Bestuur Graafschapcollege, Doetinchem), – secretaris
  • Pieter Lossie, voorzitter LAKS 2019 -2020
  • Lucas van de Vijver, penningmeester LAKS 2019-2020
  • Jurgen van der Hel, voorzitter JOB 2019 -2020
  • Gamze Kareloglu, waarnemend penningmeester JOB 2019 -2020

Voor de dagelijkse leiding van de organisatie zijn de bestuurstaken aan de algemeen directeur gedelegeerd.

Op dit moment bestaat het team van COMBO uit:

Carlijn Wentink, directeur,

Maria van Eijk, financieel medewerker,

Maroussia van Gerven, management assistent,

Matthijs Steur, beleidsmedewerker JOB,

Jolien Verrijt, beleidsmedewerker JOB,

Barbera Voskuil, beleidsmedewerker, JOB,

Tirza Scholtens, beleidsmedewerker, JOB

Sharifah Redan, beleidsmedewerker LAKS,

Max Bloem, beleidsmedewerker LAKS,

Elina Stokvis, beleidsmedewerker LAKS, 

Alex Friso, beleidsmedewerker LAKS,

Miron van Wijngeeren, projectmedewerker JOB- en LAKS-monitor, of