Wie we zijn

Stichting COMBO heeft een bestuur dat bestaat uit drie externe bestuursleden en de voorzitters en penningmeesters van de besturen van LAKS en JOB. De drie externe bestuurders zijn professionals uit het onderwijsveld en hebben ruime ervaring op het gebied van bijvoorbeeld jongerenparticipatie, onderwijs en financiën. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Mohamed Mohandis (projectleider Public Affairs en strategisch adviseur voor mboRijnland, gemeenteraadslid, en ex-kamerlid) – voorzitter
  • Berni Drop (rector bestuurder Montessori College Nijmegen) – penningmeester
  • Stan Vloet (voorzitter van het College van Bestuur ROC Rivor, Tiel) – secretaris
  • Iben Maas, voorzitter LAKS 2021 -2022 iben@laks.nl
  • Maarten de Vries, penningmeester LAKS 2021-2022 maarten@laks.nl
  • Quin Blokzijl, voorzitter JOB 2021-2022 quin@jobmbo.nl
  • Milan Safy, penningmeester JOB 2021-2022 milan@jobmbo.nl

Voor de dagelijkse leiding van de organisatie zijn de bestuurstaken aan de algemeen directeur gedelegeerd.

Op dit moment bestaat het team van COMBO uit:

Leonie Kuhlmann, directeur

Gelske Visser, controller

Sophia Schuur, senior management assistent,

Maroussia van Gerven, management assistent

Matthijs Steur, beleidsmedewerker JOB

Roos Scholten, beleidsmedewerker JOB

Rose van der Laan, beleidsmedewerker JOB

Sanne Reijnen, beleidsmedewerker, JOB

Miron van Wijngeeren, beleidsmedewerker, JOB

Nienke Lammertink, projectmedewerker, JOB

Emma Verhaar, beleidsmedewerker LAKS

Nena Grob, beleidsmedewerker LAKS

Elina Stokvis, beleidsmedewerker LAKS

Alex Friso, beleidsmedewerker LAKS

Daniëlle van Leeuwen, projectmedewerker JOB- en LAKS-monitor