Wie we zijn

Stichting COMBO heeft een bestuur dat bestaat uit drie externe bestuursleden en de voorzitters en penningmeesters van de besturen van LAKS en JOB. De drie externe bestuurders zijn professionals uit het onderwijsveld en hebben ruime ervaring op het gebied van bijvoorbeeld jongerenparticipatie, onderwijs en financiën. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Hein van Asseldonk – Voorzitter
  • Berni Drop (rector bestuurder Montessori College Nijmegen) – penningmeester
  • Stan Vloet (voorzitter van het College van Bestuur ROC Rivor, Tiel) – secretaris
  • Janouke van Meerveld, voorzitter LAKS 2022-2023  janouke@laks.nl
  • Rafke Hagenaars, penningmeester LAKS 2022-2023 rafke@laks.nl
  • Jelmer Becker, voorzitter JOB 2022-2023 jelmer@jobmbo.nl
  • Milan Safy, penningmeester JOB 2022-2023 milan@jobmbo.nl

Voor de dagelijkse leiding van de organisatie zijn de bestuurstaken aan de algemeen directeur gedelegeerd.

Op dit moment bestaat het team van COMBO uit:

Matthijs Steur, directeur stichting COMBO

Gelske Visser, controller

Martin Delwel, Office Manager

Maroussia van Gerven, management assistent

Rose van der Laan, beleidsmedewerker JOB

Nienke Lammertink, beleidsmedewerker, JOB

Veerle Engel, beleidsmedewerker, JOB

Ilse Bruls, beleidsmedewerker, JOB

Nena Grob, beleidsmedewerker LAKS

Matthias Schmal, beleidsmedewerker LAKS

Sharon Chamman, beleidsmedewerker LAKS

Johanneke Rog, beleidsmedewerker LAKS

johanneke@laks.nl

Thijs Pancras, gastlesdocent/relatiebeheerder JOBmbo

Daniëlle van Leeuwen, projectmedewerker JOB-monitor

Hanne van Roessel, projectmedewerker LAKS-monitor

hanne@laks.nl