Wie we zijn

Stichting COMBO heeft een bestuur dat bestaat uit drie externe bestuursleden en de voorzitters en penningmeesters van de besturen van LAKS en JOB. De drie externe bestuurders zijn professionals uit het onderwijsveld en hebben ruime ervaring op het gebied van bijvoorbeeld jongerenparticipatie, onderwijs en financiën. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Hein van Asseldonk – Voorzitter
  • Berni Drop (rector bestuurder Montessori College Nijmegen) – penningmeester
  • Robert Leeftink (lid van het College van Bestuur MBO Utrecht) – secretaris
  • Rafke Hagenaars, voorzitter LAKS 2023-2024  rafke@laks.nl
  • Niels Schipper, penningmeester LAKS 2023-2024 niels@laks.nl
  • Miray Özülgüzel, voorzitter JOB 2023-2024 miray@jobmbo.nl
  • Celine van Bronswijk, penningmeester JOB 2023-2024 celine@jobmbo.nl

Voor de dagelijkse leiding van de organisatie zijn de bestuurstaken aan de algemeen directeur gedelegeerd.

Op dit moment bestaat het team van COMBO uit:

Matthijs Steur, Directeur Stichting COMBO

Gelske Visser, Controller

Martin Delwel, Office Manager, Functionaris Gegevensbescherming

Maroussia van Gerven, Management Assistent

Nena Grob, Senior Beleidsmedewerker, LAKS en JOB

Nienke Lammertink, Beleidsmedewerker, JOB

Veerle Engel, Beleidsmedewerker, JOB

Daniëlle van Leeuwen, Beleidsmedewerker, JOB

Ilse Bruls, Beleidsmedewerker, JOB

Rosa van de Velde, Beleidsmedewerker JOB-monitor, JOB

Justin Kersseboom, Medewerker Studentenparticipatie, JOB

Matthias Schmal, Beleidsmedewerker, LAKS

Sharon Chamman, Beleidsmedewerker, LAKS

Johanneke Rog, Beleidsmedewerker, LAKS

Hanne van Roessel, Beleidsmedewerker, LAKS

Elsbeth de Vries, Beleidsmedewerker, LAKS-monitor

Bibi Reiniers, Junior Projectmedewerker Toetsdruk