Stichting COMBO heeft een bestuur dat bestaat uit drie externe bestuursleden en de voorzitters en penningmeesters van de besturen van LAKS en JOB. De drie externe bestuurders zijn professionals uit het onderwijsveld en hebben ruime ervaring op het gebied van bijvoorbeeld jongerenparticipatie, onderwijs en financiën. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

 • Boris van der Ham (ex-politicus, schrijver) – voorzitter
 • Berni Drop (rector bestuurder Montesori College Nijmegen) – penningmeester
 • Jeanette Noordijk (voorzitter van het College van Bestuur Koning Willem I College, ’s-Hertogenbosch), – secretaris
 • Jordy Klaas, voorzitter LAKS 2018 -2019 
 • Vincent Vegt, penningmeester LAKS 2018 -2019 
 • Timon van Engen, voorzitter JOB 2018 -2019 
 • Kevin Wilhelm, penningmeester JOB 2018 -2019 

Voor de dagelijkse leiding van de organisatie zijn de bestuurstaken aan de algemeen directeur gedelegeerd.

Op dit moment bestaat het team van COMBO uit:

 • Carlijn Wentink, directeur,
 • Maria van Eijk, financieel medewerker,
 • Jasmijn Bleijlevens, management assistent,
 • Maroussia van Gerven, management assistent,
 • Douwe van den Bogaert, beleidsmedewerker JOB,
 • Jolien Verrijt, beleidsmedewerker JOB,
 • Barbera Voskuil, beleidsmedewerker, JOB,
 • Tirza Scholtens, beleidsmedewerker, JOB
 • Sharifah Redan, beleidsmedewerker LAKS,
 • Pim de Vente, beleidsmedewerker LAKS,
 • Louis Stassen, beleidsmedewerker LAKS, 
 • Marlon Bosscher, projectmedewerker JOB-monitor,
 • Karin Arendsen, projectmedewerker Versterking Leerlingparticipatie LAKS