Wie we zijn

Stichting COMBO heeft een bestuur dat bestaat uit drie externe bestuursleden en de voorzitters en penningmeesters van de besturen van LAKS en JOB. De drie externe bestuurders zijn professionals uit het onderwijsveld en hebben ruime ervaring op het gebied van bijvoorbeeld jongerenparticipatie, onderwijs en financiën. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Mohamed Mohandis (projectleider Public Affairs en strategisch adviseur voor mboRijnland, gemeenteraadslid, en ex-kamerlid) – voorzitter
  • Berni Drop (rector bestuurder Montessori College Nijmegen) – penningmeester
  • Sarien Shkolnik (vice-voorzitter van het College van Bestuur Graafschapcollege, Doetinchem), – secretaris
  • Nienke Luijcx, voorzitter LAKS 2020 -2021 nienke@laks.nl
  • Jorrit Koster, penningmeester LAKS 2020-2021 jorrit@laks.nl
  • Noah Hajji, voorzitter JOB 2020-2021 noah@jobmbo.nl
  • Shannah den Engelsen, penningmeester JOB 2020-2021 shannah@jobmbo.nl

Voor de dagelijkse leiding van de organisatie zijn de bestuurstaken aan de algemeen directeur gedelegeerd.

Op dit moment bestaat het team van COMBO uit:

Carlijn Wentink, directeur,

Gelske Visser, financieel medewerker,

Maroussia van Gerven, management assistent,

Matthijs Steur, beleidsmedewerker JOB,

Jolien Verrijt, beleidsmedewerker JOB,

Barbera Voskuil, beleidsmedewerker, JOB,

Sanne Reijnen, beleidsmedewerker, JOB

Emma Verhaar, beleidsmedewerker LAKS,

Nena Grob, beleidsmedewerker LAKS

Elina Stokvis, beleidsmedewerker LAKS, 

Alex Friso, beleidsmedewerker LAKS,

Miron van Wijngeeren, projectmedewerker JOB- en LAKS-monitor,