Wie we zijn

Stichting COMBO heeft een bestuur dat bestaat uit drie externe bestuursleden en de voorzitters en penningmeesters van de besturen van LAKS en JOB. De drie externe bestuurders zijn professionals uit het onderwijsveld en hebben ruime ervaring op het gebied van bijvoorbeeld jongerenparticipatie, onderwijs en financiën. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Mohamed Mohandis (projectleider Public Affairs en strategisch adviseur voor mboRijnland, gemeenteraadslid, en ex-kamerlid) – voorzitter
  • Berni Drop (rector bestuurder Montessori College Nijmegen) – penningmeester
  • Stan Vloet (voorzitter van het College van Bestuur ROC Rivor, Tiel) – secretaris
  • Iben Maas, voorzitter LAKS 2021 -2022 iben@laks.nl
  • Maarten de Vries, penningmeester LAKS 2021-2022 maarten@laks.nl
  • Quin Blokzijl, voorzitter JOB 2021-2022 quin@jobmbo.nl
  • Milan Safy, penningmeester JOB 2021-2022 milan@jobmbo.nl

Voor de dagelijkse leiding van de organisatie zijn de bestuurstaken aan de algemeen directeur gedelegeerd.

Op dit moment bestaat het team van COMBO uit:

Matthijs Steur, interim directeur stichting COMBO

Gelske Visser, controller

Sophia Schuur, senior management assistent

Maroussia van Gerven, management assistent

Rose van der Laan, beleidsmedewerker JOB

Sanne Reijnen, beleidsmedewerker, JOB

Nienke Lammertink, beleidsmedewerker, JOB

Veerle Engel, beleidsmedewerker, JOB

Ilse Bruls, beleidsmedewerker, JOB

Emma Verhaar, beleidsmedewerker LAKS

Nena Grob, beleidsmedewerker LAKS

Matthias Schmal, beleidsmedewerker LAKS

Sharon Chamman, beleidsmedewerker LAKS

Roos Scholten, projectmedewerker JOB

Daniëlle van Leeuwen, projectmedewerker JOB- en LAKS-monitor